1 marca 2024, piątek

Czytelnia człowieka dla ludzi

Wiesław Myśliwski

Mówi

(...) Chłopem byłem. Tak jak większość Polaków, do czego się nie przyznają. Jeszcze w 1939 roku, rocznik statystyczny mówił, że na wsi mieszka 79 procent społeczeństwa polskiego. W XIX wieku, w drugiej połowie, mieszkało 90 procent. Jesteśmy społeczeństwem chłopskim, musimy zdać sobie z tego sprawę - w pierwszym, drugim, dziesiątym itd. pokoleniu.


Kultura chłopska była kulturą mowy, nie pisma. Dopiero pod koniec XIX wieku chłopi zaczęli przechodzić, stopniowo, z kultury mowy w kulturę pisma.


Prawdziwym językiem jest mowa. Pismo jest sztucznym językiem, wtórnym. My, co prawda mówimy pismem nie mową, ale to jest już wynik naszej deprawacji cywilizacyjnej. Literatura jest sztuką języka, w ogóle, i tylko języka. Ponieważ to słowo konstytuuje świat książki, i nic innego: nie zdarzenia, nie fabuła, inne sensacje, tylko słowo kształtuje świat książki. Tylko taką literaturę uważam za sztukę.

(...)


   

Komentarze:Twój komentarz ukaże się niezwłocznie po załadowaniu przez administratora serwisu.

Aktualnie brak komentarzy.
Wyraź swoją opinię:
Twój komentarz ukaże się niezwłocznie po załadowaniu przez administratora serwisu.